Mødereferat

Bestyrelsesmøde:        H. F. Bøgely
Sted:                          Have nr.86
Tid:                            Søndag den 5. Januar 2020. Kl. 14.00
Deltagere:                  Erling Jensen – Kim Møller – Sara Jespersen – Per Vestergaard – Børge Bak Thygesen.
Dagsorden:                Mødet tog udgangspunkt i det 20 punkts program formanden havde udarbejdet og på forhånd tilsendt bestyrelsen.

Nedenstående punkter blev behandlet ved bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen:
Formand Børge Bak Thygesen. Kasserer Erling Jensen. Næstformand Kim Møller. Bestyrelsesmedlem Sara Jespersen. Bestyrelsesmedlem Per Vestergaard.

Revisorer:
Revisor er fraflyttet havekolonien og supleanten Stig Ankersen er tiltrådt og vil revidere regnskabet forud for den kommende generalforsamling den 8. marts.

Revisorsupleanter:
Skal vælges ved den kommende generalforsamling.

Økonomi:
Kasserer og formand tegner haveforeningen og attesterer begge alle bilag på mere end 5000 Kr. Alle større udgifter besluttes af den samlede bestyrelse.

Orienteringstavler:
Kim Møller Passer orienteringstavlerne og sørger for at orientering er opdateret og relævant. Teknisk skole har lovet at bygge 2 nye orienteringstavler. Vi forventer at opstille de nye i marts/april 2020. De bliver 2 delte med tag og lys og der bliver et rum til bestyrelsens opslag og et til medlemmernes benyttelse.

Upassede haver:
Der var enighed i bestyrelsen om at der skal strammes op overfor havelejere som ikke overholder reglerne for klipning af hække, anvendelse og pasning af fællesarealer m.v. og at det skal have konsekvens hvis det ikke sker. Bestyrelsen vil have skærpet opmærksomhed på problematikken. Per Vestergaard bliver tovholder på projektet og vil sammen med et eller flere bestyrelsesmedlemmer konfrontere aktuelle haveejere. Per Vestergaard bliver tovholder på projektet og vil sammen med et eller flere bestyrelsesmedlemmer konfrontere aktuelle haveejere.

Haver til salg:
Have nr. 81 og 49 er begge dødsboer og til salg. Nr. 81 tilhører haveforeningen og vi forventer et salg snarest. Nr. 49 er af arvingen, udbudt til salg for 30.000 kr. vurderingen er ca.40.000. ejeren er åben for bud.

Solgte haver:
I december 2019 er der kommet nye ejer i have nr. 1 – 14 – 18 og 20.
I januar 2020 er der kommet ny ejer i have nr. 26.

Bøgelyvej:
Vi har haft en indledende drøftelse med Silkeborg Kommune om anlæg og pasning af Bøgelyvej – strækningen fra Sejling Hedevej til første sving. Et møde i januar/februar med Silkeborg Kommune Skal afklare om Silkeborg Kommune vil påtage sig ansvaret for at vejens forkerte anlæg og deltage i pasning af vejstykket.

Lejekontrakten:
Ifølge lejekontrakten med Silkeborg Kommune har H.F.Bøgely lejet et areal på 7.2 ha. Grænsen for det lejede er klart vist på et vedhæftet kort. Indtil 2015 havde haveforeningen en aftale med en nabo landmand om, at han kunne lade engstykket mød øst afgræsse, som modydelse slog han græs i havekolonien. Fra 2015 lavede kommunen og landmanden en aftale udenom haveforeningen, som stadigvæk gav landmanden mulighed for at afgræsse arealet, men uden modydelse til haveforeningen. Haveforeningen standpunkt er at Silkeborg Kommune har lejet en del af det af foreningen lejede areal ud til landmanden. og at denne aftale skal bringes til ophør hurtigst muligt. (Forår 2020)

Smedejernslåger:
Funderhome Smedie er sat på opgaven at finde løsning og pris på automatisk åbning/lukning af lågen. Vi forventer at have en løsningsforslag og en pris inden betyrelsesmødet den 2. februar.

Hjemmesiden:
Det er et ønske fra bestyrelsen at hjemmesiden kommer op at køre igen. Sara har haft kontakt til Martin Sørensen, have nr. 17, som har tilbudt at hjælpe med projektet. Børge kontakter ham snarest. Fællesværktøj: Haveforeningen ejer en buskrydder som opbevares hos kassereren.

Generalforsamling:
Ved den kommende generalforsamling, som afholdes søndag den 8. marts kl. 10.00, er alle på valg – undtagen kassereren. Sara, Kim, Per og Børge er alle klar til at modtage genvalg. Vi skal altså have valgt 2 revisorer, og min. 1 supleant for dem. Der skal desuden vælges min. 1 suppleant for bestyrelsen. Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i have 86 den 2. februar kl. 11.

bbt 07.01.2020