16-05-2020
Bestyrelsen er meget opmærksom på rotteproblemet og prøver at påvirke situationen blandt andet med en bedre affaldskultur. Ved havesyn i denne uge har foreløbig 4 haveejere blevet pålagt at efterleve haveforeningens ordensregler. Det drejer sig ikke mindst om forhold vedrørende rod, affaldsdynger og husdyrhold. Haveejeren får en ganske kort frist til at få forholdene bragt i orden.
16-05-2020
Ugler mod rotter. Har fået fortalt, at man flere steder i Danmark har gode erfaringer med at opsætte ugle kasser, hvis man er plaget af rotter. Det forlyder at et enkelt uglepar (Natugler) kan konsumere op til 1000 rotter om året. Er der nogen i kolonien der har erfaringer med bygning og opsætning af uglekasser hører jeg gerne om det.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde:  hfboegely.dk og Bøgely's Facebook
Baggrundsbillede: Støvringgaardbøgene tegnet af Ingeborg Fredriksen